przejdź do strony Actor Center

Actor Center

to instytucja edukacji artystycznej założona i prowadzona przez Marcina Zarzecznego.

 

Głównym celem naszych zajęć jest nauka bycia tu i teraz. Wierzymy, że najszlachetniejszą formą aktorstwa jest prawda, która rodzi się z rozpoznawania uczuć. Podczas zajęć trenujemy umiejętności nazywania emocji w nas samych i partnerach. Mamy przygotowane dwa autorskie programy:

wprowadzenie do aktorstwa, które łączy różne techniki, takie jak praca z ciałem - budowanie świadomości ciała i zaplecza pamięci emocjonalnej (Marcin Zarzeczny), zajęcia ze spontanicznego reagowania z Techniki Meisnera (Ewa Kunert-Ostrowska z Drama Point).,

amerykańskie sceny filmowe, gdzie przez cały semestr pracujemy w parach nad konkretnymi scenami z klasyków amerykańskiego kina. Nauczysz się sposobu pracy nad scenariuszem. Pokażemy Ci jak rozebrać scenę na części, jak znaleźć istotne dla postaci informacje: cele, okoliczności i stan emocjonalny, jak pracować z danymi okolicznościami, by wreszcie tchnąć w postać życie.

Planujemy również aktywności poza-warsztatowe. Wychodzimy razem do kina, teatru, potem omawiamy je przy herbacie w najbliższej kawiarni, zdarzyło się nam nawet pójść na lodowisko. I na tych spotkaniach rozmawiamy o wszystkim. Chodźcie! Fajnie jest.

Zapraszamy!

Zespół Actor Center.